นายประหยัด สองสีใส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน
โทร 081-026-7134 095-775-3893
e-mail  atimeit2004@yahoo.com
คุยกับผู้บริหาร

     ดีใจครับ ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านน้ำมิน ของตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานและตำแหน่ง ที่ผมตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่ จึงอยากจะพัฒนา ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาขนอย่างเต็มที่ ให้ดีที่สุด โดยมีนโยบายการทำงานคือ ยึดประชาชนและชุมชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีสถานที่สำหรับให้บริการดี มีระบบบริการดี มีเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบถ้วน ได้มาตรฐาน สุดท้าย ชุมชน ประชาชน พึงพอใจ อยากให้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียว ทุกคนที่เดินเข้ามารับบริการเป็นพี่น้องเรา เห็นรอยยิ้ม ของทุกคนทีมงานก็สุขใจ จะพยายามทำงานให้มาก ให้ดีที่สุดฝากไว้เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ
วิสัยทัศน์
 • ในปี 2565
 • เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว
 • เราจะเป็นผู้นำการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในภูมิภาค
 • เราจะเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานสะอาดในภูมิภาค
 • เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาค
 • เราเป็นโรงพยาบาลของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน
พันธกิจ
 • สร้างทีมงานสุขภาพบ้านน้ำมินเข้มแข็ง
 • ส่งเสริมองค์กร อสม.เข้มแข็ง
 • ส่งเสริมภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
 • ประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้เป็นเครื่องมือให้มากเท่าที่จะมากได้
ค่านิยมองค์กร
 • แคร์และดูแล พี่ น้อง เราจากข้างใน
 • ที่ทำงานคือบ้านหลังที่สองของเราต้อง ใหม่ สะอาดและเรียบร้อย อยู่เสมอ
 • ภาระกิจหลักคือดูแลสุขภาพประชาชน สำคัญกว่ากิจอื่นใด
 • กิจอื่นๆนอกจากนั้นคือภาระกิจรอง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • แจ้งประธาน อสม. แต่ละหมู่บ้านทราบ ตามที่แจ้งในวาระที่ประชุมวันที่ 17/6/2562 ให้แต่ละหมู่บ้าน ส่งกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง อายุ 50- 70 ปี(เฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น ) 10 รายชื่อ/หมู่บ้าน(ผู้ประกาศ:กรรณิกา ฤกษ์ยาม)
 • แจ้งทุกหมู่บ้าน หากหมู่บ้านไหนทำโครงการพระราชดำริเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นขอให้ส่งไฟล์รูปภาพอย่างน้อยโครงการละ 3 ภาพ(ผู้ประกาศ:นายประหยัด สองสีใส)
ตารางการให้บริการ
วัน
ผู้ปฏิบัติงานคลีนิกรักษาพยาบาล(08.30-12.00)
คลีนิกพิเศษวันนี้(13.00-16.30)
จันทร์ นางสาวญาณภา สมพุทธ เบาหวาน-ความดัน
อังคาร นางสาววรันดา มีมัง เบาหวาน-ความดัน
พุธ นางกรรณิกา ฤกษ์ยาม วางแผนครอบครัว/ฝากครรภ์
พฤหัสบดี นางกรรณิกา ฤกษ์ยาม สุขภาพเด็กดี
ศุกร์ นางสาวญาณภา สมพุทธ เยี่ยมบ้าน
หมายเหตุ  งานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทย ให้บริการทุกวัน
ตารางนัดผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ครั้งต่อไป
วัน
ภาคเช้า 08.30 - 12.00
ภาคบ่าย 13.00 - 16.30
7 ตุลาคม 2562 ม.5 บ้านแฮะ ม.5 บ้านแฮะ
14 ตุลาคม 2562 ม.9 บ้านสบทุ, ม.11 บ้านกอก ม.9 บ้านสบทุ, ม.11 บ้านกอก
21 ตุลาคม 2562 ม.6 บ้านน้ำมิน ม.6 บ้านน้ำมิน
28 ตุลาคม 2562 ม.7 บ้านน้ำลาว, ม.10 บ้านคะแนง ม.7 บ้านน้ำลาว, ม.10 บ้านคะแนง
4 พฤศจิกายน 2562 ม.13 บ้านน้ำมินเหนือ ม.13 บ้านน้ำมินเหนือ
ตารางนัดผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งต่อไป
วัน
ภาคเช้า 08.30 - 12.00
ภาคบ่าย 13.00 - 16.30
10 กันยายน 2562 ม. 5,9,10,11,13,7 ม. 5,9,10,11,13,7
หมายเหตุ  งานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทย ให้บริการทุกวัน

ปฏิทินงานของเรา

#
กิจกรรม
ผลลัพธ์
204
ยังไม่รายงานผล
203
ยังไม่รายงานผล
202
ยังไม่รายงานผล
201
200
199
198
ยังไม่รายงานผล
197
ยังไม่รายงานผล
196
ยังไม่รายงานผล
195
ยังไม่รายงานผล
194
ยังไม่รายงานผล
193
ยังไม่รายงานผล
192
ยังไม่รายงานผล
191
ยังไม่รายงานผล
189
ยังไม่รายงานผล
188
ยังไม่รายงานผล
187
ยังไม่รายงานผล
186
ยังไม่รายงานผล
185
ยังไม่รายงานผล
184
ยังไม่รายงานผล
183
ยังไม่รายงานผล
182
ยังไม่รายงานผล
181
180
179
178
ยังไม่รายงานผล
177
ยังไม่รายงานผล
176
ยังไม่รายงานผล
175
ยังไม่รายงานผล
174
173
172
ยังไม่รายงานผล
171
ยังไม่รายงานผล
170
ยังไม่รายงานผล
169
168
ยังไม่รายงานผล
167
ยังไม่รายงานผล
166
165
ยังไม่รายงานผล
164
ยังไม่รายงานผล
163
ยังไม่รายงานผล
162
ยังไม่รายงานผล
161
ยังไม่รายงานผล
160
ยังไม่รายงานผล
159
ยังไม่รายงานผล
152
ยังไม่รายงานผล
151
ยังไม่รายงานผล
150
ยังไม่รายงานผล
149
ยังไม่รายงานผล
148
ยังไม่รายงานผล
147
ยังไม่รายงานผล
146
ยังไม่รายงานผล
145
ยังไม่รายงานผล
144
ยังไม่รายงานผล
143
ยังไม่รายงานผล
142
ยังไม่รายงานผล
141
ยังไม่รายงานผล
140
ยังไม่รายงานผล
139
ยังไม่รายงานผล
138
ยังไม่รายงานผล
137
ยังไม่รายงานผล
136
ยังไม่รายงานผล
135
ยังไม่รายงานผล
134
ยังไม่รายงานผล
133
ยังไม่รายงานผล
130
129
128
ยังไม่รายงานผล
127
ยังไม่รายงานผล
125
ยังไม่รายงานผล
124
123
ยังไม่รายงานผล
122
ยังไม่รายงานผล
121
ยังไม่รายงานผล
120
ยังไม่รายงานผล
119
ยังไม่รายงานผล
118
117
116
114
113
ยังไม่รายงานผล
112
ยังไม่รายงานผล
111
110
ยังไม่รายงานผล
108
ยังไม่รายงานผล
107
106
105
104
103
102
101
100
ยังไม่รายงานผล
99
95
94
93
92
90
80
79
ยังไม่รายงานผล
78
ยังไม่รายงานผล
77
ยังไม่รายงานผล
76
ยังไม่รายงานผล
74
72
71
70
69
68
57
55
ยังไม่รายงานผล
54
ยังไม่รายงานผล
53
ยังไม่รายงานผล
52
51
49
ยังไม่รายงานผล
48
47
44
ยังไม่รายงานผล
38
37
ยังไม่รายงานผล
32
ยังไม่รายงานผล
31
ยังไม่รายงานผล
27
25
23

ประมวลภาพกิจกรรมในสถานบริการของเรา


ปี
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
2560
363,265.15
2561
298,964.34
2562
160,772.27

รายงานการใช้พลังงาน


ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
2562 1,732.38 3,299.32 1,917.66 3,502.51 6,670.00 3,884.00 3,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,249.87
2561 1,375.55 1,258.17 1,210.35 1,466.84 1,610.30 1,910.28 1,540.75 1,279.92 1,262.53 1,514.67 1,188.64 0.00 15,618.00
2560 0.00 0.00 0.00 1,482.84 1,622.82 1,844.19 2,116.63 1,687.88 1,951.38 2,047.10 0.00 3,112.57 15,865.41